Диагностика Bmw и Mini


Оригинална диагностична техника за всички модели BMW и MINI

За професионалната диагностика  в автосервиза се предлага последно поколение модули BMW  GT1  и  BMW OPS  За оперирането с тези модули е необходим PC или лаптоп, на който е инсталиран софтуерът DIS BMW и SSS BMW. Заедно с чистата диагностика , кодиране, TIS справочна информация и SSS/Progman кодиране и препрограмиране на управляващи блокове модулите BMW  GT1  и  BMW OPS   предлагат и интегриран дигитален мултицет. По този начин всички елементи и връзки могат да бъдат измерени в рамките на едно търсене на грешка.


BMW GT1

GT1 е специализиран софтуер за моделите на BMW и обхваща цялата им гама.

GT1 притежава функция, наречена Електронен контрол на единицата /ECU/. Много от оригиналните електронни системи на съвременните автомобили могат да бъдат програмирани с този софтуер.

До момента, при отстраняване на софтуерен проблем при автомобил и възникване на проблем с ECU, единствения вариант е закупуването на нов такъв.

Системата  GT1 позволява да поправите софтуера на всички модели BMW, или да качите празна ECU на ремонтиран автомобил. GT1 е единствената система, която позволява да се направи това и е абсолютно приложима при работа с Freelander, както и с най-новите модели на BMW.

Софтуерът GT1 се състои от пет системи: TIS, DIS, диагностична, измерваща и система за управление. Има възможност за едновременен тест и проверка на данни.

Тест функции:

Четене на грешен код; Изтриване на грешен код; Поток данни; Активиране на състояние; Програмиране; Изпитване на компонент; Данни за техническо обслужване; Местоположение на компоненти; Схема на свързване;

TIS и DIS захранват системните диаграми на всички модели BMW, местоположението на компонентите им, данните за техническото обслужване, кодиращата информация и т.н.


BMW OPS

В моделите след Е65, BMW започва да използва фибро-оптични кабели като стандарт за комуникация между контролните уреди. Оптичните шини се отличават с високата си скорост на пренос на данни и те не са поддатливи на електромагнитни смущения.

OPPS са предназначени за кодиране, индивидуализиране и програмиране /CIP/ чрез Software Service Station/SSS/, предвидени за ползване в рамките на диагностичната система /DIS/. Той е предназначен за тестване и планиране на задачи от серията Е65.

OPS е предназначен за бързо програмиране на контролните уреди. Когато се оперира през SSS, не са възможни никакви технически или диагностични процедури, тъй като не е включена измервателната техника; в този случай OPPS/OPS се използва главно за програмиране на контролните уреди/мигащи/.

Комуникацията с автомобила може да се осъществи едновременно с MOST и OBD интерфейс. OBD е необходим за захранването на OPPS/OPS и има комуникационни свойства, чрез които автомобилът може да бъде идентифиран и данните, които се програмират могат да бъдат установени. От версия CIP 7.0 е възможно да се изтрие запаметения грешен код – чрез OPPS/OPS.


Колос-МС

Централен склад, магазин, автосервиз и автодиагностика

гр. София, жк. Люлин 1
(между нестле София и Фантастико)
тел./факс: 02/ 925 22 48 , 02/925 02 99

Магазин авточасти София

София, бул. Ал.Стамболийски №175, вх.3 
тел: 02/8218538, 02/8284615, 02/8223573

Магазин авточасти София

София, бул.Христо Ботев №106-108
тел: 02/9314136 , 02/9311590

Магазин авточасти Пловдив

Пловдив, бул. Шести Септември № 41
тел: 032/944820, 032/941373